Forum TePeWu

Kategoria Tematy

TePeWu dla wszystkich

To jest miejsce otwartej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych planami Towarzystwa Pomocy Wzajemnej. Dokumenty publikowane i dyskutowane w tej kategorii są wyrazem osobistej perspektywy autorek i autorów. Nie muszą, ale mogą być przyjęte jako stanowisko TePeWu – i wówczas ich “oficjalna” wersja znajdzie się w dziale “dialog wewnętrzny”.
10

Jak to działa

Tu spróbujemy zajrzeć pod powierzchnię świata i zobaczyć jak przebiegają niektóre procesy, z którymi musimy sobie radzić.
8

Sieć Pomocy Wzajemnej

Pandemia COVID-19 nie tylko jest katastrofą medyczną, ekonomiczną i społeczną. Z dużym prawdopodobieństwem może się okazać kamykiem poruszającym lawinę nieprzewidywalnych skutków Wszechkryzysu. Wszyscy odczuwamy już pierwsze skutki . Większość z nas odczuje je negatywnie, wręcz katastrofalnie. Niektórzy z nas chcą już dziś podjąć działania praktyczne: zbudować sieć pomocy wzajemnej i gospodarki solidarnościowej, która będzie nam pomagać przetrwać w nowych ciężkich czasach. Sieć, która pozwoli nam wyjść poza nasze dotychczasowe bańki społeczne i informacyjne.
2

Miasta (i wsie) w przemianie

W 2006 roku w Dewonie pierwsze miasteczko ogłosiło, że podejmuje Przemianę: oddolny proces przekształcania społeczności lokalnej w stronę wzajemnej troski, empatii i współpracy. Od tego czasu ruch “Transition Towns” rozwija się i przemienia wraz z pojawianiem się nowych wyzwań i możliwości. Tu rozmawiamy o tym, czego i jak możemy użyć, aby polskie społeczności lokalne stawały się lepszym miejscem do życia.
6
8

TePeWu: dialog wewnętrzny

Tu dyskutujemy o wszystkim, co się będzie składać na rzeczywistość Towarzystwa. Dokumenty formalne i nieformalne, wewnętrzne standardy, ważne elementy rzeczywistości, definiujące nasze przyszłe działania – tu jest miejsce na szeroką, acz uporządkowaną dyskusję.
Zadeklarowani członkowie Towarzystwa mają pełny dostęp do tematów dyskusji. Sympatycy mogą brać udział w istniejących dyskusjach, a wszyscy mogą je obserwować.
4

Platforma w Przemianie

Tu zgłaszaj problemy techniczne i ogólne tematy na temat platformy jako całości!
0

Dziki humor

Bo czasem jest tak, że mózg już nie wytrzymuje i musi się dziko wyśmiać.
Śmiejmy się więc dziko, a potem radośni i rozluźnieni wracajmy knuć, jak uratować świat!
0

Krynica Mądrości

Większość tego, co przeżywamy, już się zdarzyła. Czasem po kilka tysięcy razy.
I było w historii trochę mądrych ludzi, którzy sensownie te wydarzenia komentowali. Niech ta krynica wypełni się kropla po kropli wydestylowaną mądrością wieków.
0