Forum TePeWu

Czas działania!

Od początku stycznia 2020 trzyosobowa grupa inicjatywna rozpoczęła organizację Towarzystwa Pomocy Wzajemnej i Gospodarki Solidarnościowej, które w ciągu roku ma dojść do ok. 15 osób a docelowo do około 30 osób.

Tak pisaliśmy w styczniu 2020 (resztę znajdziecie poniżej) . Dwa miesiące później nasze szczegółowe plany i “rozkład jazdy” na 2020 poszły do kosza, jak to się stało z większością planów ludzkości. Skończyły się przygotowania do Wszechkryzysu, zaczęła się – jak zwykle zbyt szybko i w niespodziewany sposób – rzeczywista próba ogniowa.

Jak zapowiadało wielu: w tej chwili głównym zagrożeniem naszego życia, zdrowia i naszej wolności jest nie pandemia w sensie choroby, lecz oportunistyczna i chaotyczna reakcja na nią, napędzana strachem właścicieli kapitału przed wyzyskiwanymi i strachem rządzących przed rządzonymi. Poddani drakońskim prawom, przemocą i zastraszeniem zamknięci w domach, mamy czekać, aż “ktoś coś zrobi” – ci sami ktosie, którzy postawili nas w katastrofalnym położeniu.

Ale pomoc wzajemna i solidarność powstały właśnie po to, abyśmy radzili sobie bez łaski szefów i właścicieli tej planety. Dlatego TePeWu jest potrzebniejsze niż kiedykolwiek.

Czas działania

Zdążyliśmy uruchomić Długi Stół – dystrybucję żywności dla osób, które utraciły dochody lub z powodu wzrostu cen nie mogą zakupić odpowiedniego dla siebie jedzenia. Długi Stół działa obecnie w modelu zbliżonym do charytatywnego, ale już podjęliśmy prace, aby przekształcić go w sieć żywnościową na zasadach gospodarki solidarnościowej.

Jest coraz więcej osób, które uznają współpracę, pomoc wzajemną i oddolną samoorganizację za najlepszą strategię na czasy Wszechkryzysu. Wspólnie pracujemy nad uruchomieniem sieci pomocy wzajemnej, łączącej grupy przyjaciół, społeczności lokalne i inne. Z powodów pandemicznych spotykamy się głównie online – zapraszamy, jeśli chcesz zobaczyć, usłyszeć i może dołączyć.

Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?

1lajk