Forum TePeWu

Miasta w Przemianie!

Oryginalny tekst tutaj: http://miasta.wprzemianie.pl/

Rozmową, myśleniem i działaniem tworzymy odpowiedź społeczności lokalnych na kryzys klimatyczny i cywilizacyjny.