Forum TePeWu

Międzybańkowa Sieć Pomocy Wzajemnej

Oryginalny tekst tutaj: http://tepewu.wprzemianie.pl/2020/03/25/siec-pomocy-wzajemnej/

Pandemia COVID-19 nie tylko jest katastrofą medyczną, ekonomiczną i społeczną. Z dużym prawdopodobieństwem może się okazać kamykiem poruszającym lawinę nieprzewidywalnych skutków Wszechkryzysu.

Na dzisiaj możemy się spodziewać znacznego zubożenia społeczeństwa, zmiany sposobu funkcjonowania gospodarki i ogólnego osłabienia globalnego kapitalizmu.
Być może stanie się to właśnie początkiem zapowiadanego przez niektórych upadku cywilizacji przemysłowej. A prawie na pewno jest to początkiem największej od stu lat depresji gospodarczej.

Wszyscy odczuwamy już pierwsze skutki. Większość z nas odczuje je negatywnie, wręcz katastrofalnie. Niektórzy z nas chcą już dziś podjąć działania praktyczne: zbudować sieć pomocy wzajemnej i gospodarki solidarnościowej, która będzie nam pomagać przetrwać w nowych ciężkich czasach. Sieć, która pozwoli nam wyjść poza nasze dotychczasowe bańki społeczne i informacyjne.

Zapraszam Was na spotkanie online (organizowane równolegle i w porozumieniu z grupą „Planetarianki i Planetarianie”), gdzie w większym gronie porozmawiamy o tym, jak taka sieć mogłaby działać, jakie inicjatywy można rozwinąć na początek, jak możemy rozwinąć „międzybańkową” komunikację i kooperację.

Zapraszam też do lektury tekstów podlinkowanych w komentarzach — i do proponowania Waszych własnych. I zapraszam do działania.

PomOc WzajEmna Rządzi!

Towarzystwo Pomocy Wzajemnej zaprasza na spotkanie online.

Data i czas: 1.04.2020 20:00 czasu polskiego
Link do pokoju online: https://zoom.us/j/777536783

Meeting ID: 777 536 783

Połączenie telefoniczne:
+48 22 398 7356
+48 22 307 3488
Meeting ID: 777 536 783

Lista numerów dla innych krajów: https://zoom.us/u/acTOHQZJF

Lektury rekomendowane:

Marcin Popkiewicz:

Kryzysy, choć bolesne, są zaczynem zmian systemowych. Ten też wiele zmieni. Wybici z codziennej rutyny ludzie zaczynają zadawać pytania, myśleć i szukać odpowiedzi. Próby powrotu do starego status-quo byłyby szaleństwem. Lepiej zdobyć się na refleksję, uświadomić sobie, że nie jesteśmy koroną stworzenia, wyciągnąć wnioski i zmienić system, odchodząc od gospodarki uzależnionej od wzrostu konsumpcji materialnej i narastających nierówności.
https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/popkiewicz-pandemia-katastrofa-zdrowotna-spoleczna-gospodarcza/

Marcin Król:

Czy koronawirus zacznie wywracać rządy?
Naturalnie, że tak. Tak będzie. Okaże się, kiedy, okaże się jak i okaże się, w jakim stopniu. Podobno rząd włoski deklaruje, ja nie umiem tego sprawdzić, ale przy całym nieszczęściu Włoch od strony choroby, rząd szalenie zajmuje się tym, jak stanąć na nogi gospodarczo. Tak twierdzi premier, choć, jak mówię, nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast to jest myślenie prawidłowe. Z kolei w Polsce, w moim przekonaniu, wszystko skupiło się w tej chwili (może powoli to się zmieni) na walce z koronawirusem. Bez liczenia się z konsekwencjami gospodarczymi, które za tydzień będą widoczne, bo ludzie zostaną bez pieniędzy.
https://polskatimes.pl/koronawirus-czy-pandemia-zakonczy-swiat-jaki-znalismy-do-tej-pory-prof-marcin-krol-pojawi-sie-olbrzymia-liczba-ludzi-zbednych/ar/c1-14865479

Kolektyw Crimethinc:

Nawet politycy rzucają ostatnio wokół hasło “pomoc wzajemna”. W swoim właściwym znaczeniu pomoc wzajemna nie polega na jednokierunkowym świadczeniu, jak to robią organizacje charytatywne. Jest to raczej zdecentralizowana praktyka wzajemnej opieki, poprzez którą uczestnicy sieci dbają o to, by każdy otrzymał to, czego potrzebuje i by każdy miał powód do inwestowania w dobrobyt innych. Nie jest to kwestia wymiany “coś za coś”, ale raczej wielostronna sieć opieki i zasobów, która tworzy rodzaj redundancji i odporności, podtrzymującej społeczność w trudnych czasach. Sieci wzajemnej pomocy najlepiej rozwijają się, gdy możliwe jest budowanie wzajemnego zaufania z innymi przez długi okres czasu. Nie musisz znać lub nawet lubić wszystkich innych w sieci, ale każdy musi dać sieci wystarczająco dużo, żeby łączne wysiłki stworzyły efekt obfitości.
Może się zdawać, że zasada wzajemności sprzyja rozwarstwieniu społecznemu, gdy ludzie z podobnych klas społecznych o podobnym dostępie do zasobów grawitują ku sobie nawzajem, aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji własnych zasobów. Jednak grupy z różnych środowisk mogą mieć dostęp do bardziej zróżnicowanych zasobów. W tych czasach bogactwo finansowe może okazać się dużo mniej wartościowe niż doświadczenie w hydraulice, umiejętność mówienia określonym dialektem czy więzi społeczne w społeczności, od której nigdy nie myślałeś, że będziesz zależny. Każdy ma dobry powód, aby jak najdalej i jak najszerzej rozbudować swoją sieć pomocy wzajemnej.
https://czarnateoria.noblogs.org/general/przetrwac-wirusa-anarchistyczny-poradnik/

Zaproponowana przez Olgę G. (dzięki!)

Raza Saeed:

Covid-19 niekoniecznie jest, jak sugerują niektórzy, (śmiertelnym) kryzysem kapitalizmu czy neoliberalizmu. Jego wyjątkowość tkwi w czym innym: uwydatnia on sprzeczności, które kapitalizm tworzy, na których rozkwita, którymi się wręcz rozkoszuje.
Nie wystarczy jednak rozeznać te sprzeczności i trendy, aby samo to zmieniło sytuację. Niewiele bowiem wskazuje na to, aby ludzkość szykowała nowe narzędzia do poradzenia sobie z nowym wyzwaniami.
Apatia, ignorancja i dogmatyzm, jakie wypłynęły na wierzch w ostatnich tygodniach, a także kontynuacja tendencji opisanych powyżej, to narzędzi już nam dobrze znane, a czasem jedyne dostępne w obfitości. Zdarzają sie oczywiście przypadki solidarności i dobrej woli, ale jesteśmy ich świadkami w społecznościach już zbudowanych wokół solidarnościowych cnót i uczuć. Oznacza to, że naszą odpowiedź na globalne nieszczęście, naszą świadomą decyzję jakie wartości chronić, a z jakich zrezygnować, musimy kształtować całą siłą naszej osobistej i zbiorowej sprawczości.
Musimy sobie uświadomić, że Covid-19 jest zaledwie cichą przygrywką do kryzysu klimatycznego, który już widzimy na horyzoncie. W naszej reakcji na Covid-19 będzie jakakolwiek nowość, tylko jeśli zrozumiemy, że nie ochronią nas przed nim kordony graniczne, szańce nacjonalizmów, wartości gospodarcze, technologie nadzoru ani wykluczenie polityczne. Bogaci i potężni powinni zaś uzmysłowić sobie, że bez pracowników tworzących ich bogactwo, bez rolników uprawiających ich jedzenie i bez służących, obsługujących ich domy, wyspy komfortu i odosobnienia skurczą się bardzo i szybko.
https://criticallegalthinking.com/2020/03/21/covid-19-and-the-continuity-of-the-familiar/

W tym spotkaniu chodzi nam o konkrety. Oczywiście, wszystkie nasze rozmowy mają sens i nie są „o niczym”, jednak dyskusja zainspirowana zaistniałą sytuacją i proponowanymi tekstami mogłaby pójść w różnych kierunkach, na przykład skupić się na krytyce kapitalizmu, analizie różnych reakcji na pandemię czy wysuwaniu różnych analogii między pandemią a innymi kryzysami.

To cenne wątki, które możemy rozwijać w dyskusjach pisanych tutaj czy na dalszych spotkaniach, natomiast w najbliższą środę zależy nam, żeby porozmawiać o konkretnych działaniach, które możemy podejmować wspólnie teraz i po zakończeniu tego wyjątkowego stanu mobilizacji.

Mówiąc o działaniach, nie mamy na myśli pomocy charytatywnej uruchamianej specjalnie na czas pandemii — ta jest ważna i konieczna, w obecnej sytuacji nie do przecenienia, jednak sama w sobie jest tylko obrazem większego problemu, jakim jest nierówny dostęp do — i tak niestabilnych — istniejących struktur, które teoretycznie miałyby zapewniać nam bezpieczeństwo.

Chcemy więc przyjrzeć się bliżej naszym potrzebom i wspólnie zastanowić się, w jaki sposób chcemy się organizować, tak żeby pomogło nam to przetrwać nie tylko kwarantannę, ale też kryzysy, które po niej nastąpią.

Nie będziemy wyważać otwartych drzwi — jest mnóstwo inicjatyw, które mogą stanowić inspirację lub które warto po prostu zasilić, uważamy jednak, że dyskusja o celach i strukturze jest potrzebna i może być budująca.

Chcemy, żeby nasze rozważania toczyły się wokół kilku pytań:

  • W jaki sposób chcemy się organizować?
  • Czego potrzebujemy, żeby czuć się bezpieczniej?
  • Jakie działania chcemy podejmować?
  • W jakich obszarach?

Zakładany przebieg spotkania:

  1. Krótkie wprowadzenie
  2. Krótka (!) rundka o emocjach i oczekiwaniach (Emocje — bo w tak napiętym czasie zależy nam, żeby wiedzieć, z czym przychodzimy. W kwestii oczekiwań warto, żeby były w miarę spójne z zakładanym celem spotkania)
  3. Zreferowanie tekstów
  4. Dyskusja wokół podanych wyżej pytań (z odniesieniem do tekstów)

Jeżeli macie jakieś konkretne działania, o których chcecie wspomnieć — jest to jak najbardziej mile widziane! Interesuje nas działanie kooperatyw i sieci wzajemnej pomocy.

Jeżeli chodzi o grupy typu charytatywnego ściśle pomocowe: doceniamy i uznajemy ich niezbędność w obecnym systemie. Jednak chodzi nam raczej o dążenie do sytuacji, w którym pomoc charytatywna nie byłaby tak potrzebna.

Kolejna paczka tłumaczeń dla Was. Teksty, o których będzie mowa na spotkaniu.

La Via Campesina o jedności w dobie pandemii.
https://chmura.wprzemianie.pl/s/yB38GaJKw2r25gP#pdfviewer

Tymczasem miliony z nas – drobnych producentów żywności – nadal produkuje żywność i karmi ludzi, gwarantując krajowe dostawy żywności i suwerenność żywnościową. Nadal to robimy, nawet w kontekście kwarantanny, zamkniętych granic i godziny policyjnej, poprzez poszanowanie różnorodności biologicznej i produkcję agroekologiczną. Traktujemy życie naszej ziemi i matki ziemi jako priorytet i angażujemy się w małe rynki chłopskie, które są bardziej sprawiedliwe, oparte na solidarności i wzajemności oraz wolne od trujących pestycydów i spekulacji.

Naomi Klein o kapitalizmie (korona)wirusowym.
https://chmura.wprzemianie.pl/s/D6PafkiweN6dj2D#pdfviewer

Jak uczy nas historia, momenty szoku są bardzo niestabilne. Albo tracimy dużo gruntu, zostajemy sprowadzeni przez elity do parteru i płacimy cenę przez dziesięciolecia, albo wygrywamy progresywne zwycięstwa, które kilka tygodni wcześniej wydawały się niemożliwe. To nie jest czas, aby stracić nerwy. Przyszłość zostanie ustalona przez tych, którzy zechcą walczyć mocniej o idee, które mają pod ręką i na których im zależy.

Vinay Gupta: Pora już przestać udawać (2010).
https://petros.wprzemianie.pl/2020/03/29/pora-juz-przestac-udawac/

Zapaść [cywilizacji] oznacza, że będziecie żyć w takich warunkach, w jakich teraz żyją ludzie uprawiający dla was kawę.

Transition Network: Claire Milne opowiada o Porozumieniach Relacyjnych, wypracowanych w ruchu Transition.
https://miasta.wprzemianie.pl/2020/03/29/porozumienia-relacyjne/

Jeśli nauczyliśmy się czegokolwiek przez 12 lat istnienia Ruchu Przemiany, to tego, że to jak działamy — a w szczególności jak odnosimy się do i jak komunikujemy się z innymi — jest równie ważne jak to, co robimy.

W bonusie: czym jest ruch Transition: https://miasta.wprzemianie.pl/przemiana/

Ostatni dokument na nasze spotkanie – o tym jak możemy przejść od rozważań do działań, i jak to ogarnąć.

https://chmura.wprzemianie.pl/s/WpDZiEmNNri6KfM

Screenshot%20from%202020-03-30%2017-44-04

W ramach przygotowania do eventu, wczoraj odbyło się spotkanie na temat długoterminowych perspektyw działania Długiego Stołu. Zapraszam do obejrzenia nagrania prezentacji, która była jego osią. Będziemy o tym mówić także dzisiaj wieczorem (krótko) :wink:

Zapraszam do obejrzenia filmiku ze spotkania. Tak wyglądała prezentacja z komentarzem na żywo.

W opisie filmu link do zaktualizowanego PDFa!