Forum TePeWu

Wielkie Weekendowe Warsztaty Dekonstrukcji Kapitalizmu

Originally published at: http://petros.wprzemianie.pl/2020/02/17/wwwdk/

Ja NAPRAWDĘ nie chciałem rozmawiać o kapitalizmie. Ale mnie zmu-si-li… A było to tak… Miałem Ci ja pogadankę na temat ekonomii solidarnościowej, interpretowanej jako alternatywa do kapitalizmu. Z oczywistych powodów zacząłem od krótkiego podsumowania czym — w kontekście mojego wywodu — kapitalizm jest. Publiczność się tak rozochociła kapitalizmem, że pozwoliła mi przejść do głównego tematu,…

Dlaczego należy rozmawiać o kapitalizmie…